Opleidingsoverzicht 2021-2022

Hieronder vindt u een overzicht van alle opleidingen die wij als expertisenetwerk aanbieden via de K-E-N Academy.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen via info@kinderwens.org.

 

3 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

Kinderwensconsulent

Via deze unieke 16-daagse online vorming wil Kinderwens ExpertiseNetwerk zorgverleners bijscholen om kinderwensouders professioneel te ondersteunen in deze kwetsbare periode in hun leven. 

Deze vorming is gericht op zorgverleners die binnen hun professionele context in aanraking komen met ouders met een kinderwens, in de eerstelijnszorg of in een ziekenhuiscontext (artsen, psychologen, vroedkundigen, verpleegkundigen, seksuologen, e.a.).

Deze opleiding wordt mee ondersteund door het CRG Brussel, URG Heilig Hart Ziekenhuis Leuven en het UZ Gent.

28 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

Perinataal verliesconsulent

De opleiding staat open voor iedereen die begaan is met perinataal verlies en zich wil verdiepen in de opvang en begeleiding van ouders en hun gezin : paramedici (zoals vroedkundigen en verpleegkundigen), ziekenhuis- en eerstelijnsmedewerkers, maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, seksuologen en psychotherapeuten. Gezien de specifieke noden van de cursisten wordt er gewerkt met twee groepen. Module 1 loopt voor beide groepen gelijk. In module 2 wordt er een opsplitsing gemaakt naargelang de opleidingsachtergond en werksetting.

Tijdens deze opleiding staat de praktijk van het (therapeutisch) werken met perinataal verlies en rouw centraal. Doorheen twee modules worden twee verschillende trajecten aangeboden, toegespitst op de eigenheid van het werk van de deelnemers.

Deze unieke jaaropleiding geeft je de nodige houvast om ouders en gezinnen te ondersteunen na hun perinataal verlies en hen bij te staan in hun verdere rouwproces. Vertrekkende vanuit de meest recente rouwtheorieën, krijg je een referentiekader aangeboden dat je de nodige houvast geeft om mensen op de meest gepaste wijze bij te staan. Daarnaast krijg je specifieke methodieken en technieken aangeleerd waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in het begeleiden van ouders.

De opleiding vertrekt vanuit een degelijke theoretische basis en is daarnaast ervaringsgericht en interactief . De methodieken en creatieve technieken worden aangeleerd door middel van reflectieopdrachten, verhaallijnen, videofragmenten en modelling waarna je als deelnemer zelf actief aan het werk gaat om je dit alles eigen te maken. Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen, intervisiemomenten en inbreng van eigen casuïstiek. Hierbij staat interactie tussen de trainers en deelnemers steeds voorop.

33 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

Preconceptioneel Lifestyleconsulent

In deze opleiding richten we ons vooral op educatie rond gezonde voeding, levensstijl, beweging en stress. Maar ook roken, alcohol, leeftijd, schadelijke stoffen, medicatie, infecties, foliumzuur, vaccinaties en prenatale screening zijn belangrijke aandachtspunten. We leren hulpverleners bepaalde methodes en tools aan die ze kunnen gebruiken om een intentionele gedragsverandering bij wensouders te bereiken. Ook het DNA van kwaliteitsvolle gezondheidsbevordering komt aan bod. We hebben hierbij voldoende aandacht voor kennisuitwisseling binnen de groep en genoeg ruimte voor het omzetten van de theorie naar de praktijk.

WELKOM TERUG!

Les 24 september 2021: Klik hier voor de link naar de online les.

LES vrijdag 17 september: Klik hier voor de opname. Klik hier voor de Powerpoint. Klik hier voor het Excel-bestand. Klik hier voor de casus.

LES vrijdag 3 september: Klik hier voor de opname. Klik hier voor de Powerpoint.

25 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

Kinderwensouders: Gezond zwanger worden

De K-E-N Academy voor Kinderwensouders biedt volgend mini zorgprogramma aan:

GEZOND ZWANGER WORDEN

Ontdek hier een voorsmaakje van hoe we jou kunnen helpen met onze zorgprogramma's!

5 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

PCOS

PCOS Coach Sarah Noelmans geeft meer uitleg over het polycysteus ovariumsyndroom.

Socialistische Mutualiteiten

Anderhalve dag opleiding voor medewerkers van de Socialistische Mutualiteiten door Kinderwens ExpertiseNetwerk.

3 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart

Fertiliteitscentra

Opleiding voor fertiliteitscentra: de psychosociale aspecten bij een onvervulde kinderwens

Kinderwens vzw heeft deze opleiding ontwikkeld
voor medewerkers van fertiliteitscentra.


WAAROM DEZE OPLEIDING?
15 tot 25 % van de Westerse koppels krijgt te maken
met onvruchtbaarheid. Vlaanderen speelt een pioniersrol op het vlak van de medisch-technologische
aspecten van fertiliteitsbehandelingen. De uitdaging
bestaat erin om de psychosociale omkadering op
hetzelfde hoge kwaliteitsniveau te brengen. Zo kan
er bijgedragen worden tot een verhoogde levenskwaliteit van de wensouders.


WELKE ASPECTEN KOMEN AAN BOD
TIJDENS DE OPLEIDING?
• Psychosociale aspecten bij fertiliteitsproblemen
Ongewilde kinderloosheid en fertiliteitsbehandelingen kunnen een enorme impact hebben op
diverse aspecten van het leven van wensouders.
Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen kan aangetast
worden, hun relatie en seksualiteit komt soms onder druk te staan, hun sociale relaties of prestaties
op het werk hebben hieronder te lijden enzovoort.
Zo’n 30 tot 50% van de wensouders krijgt te maken
met gevoelens van angst en depressie. Een onvervulde kinderwens kan even intens zijn als het rouwen om een overleden dierbare.
• Concrete methodieken, handvaten en tools bij het
psychosociaal ondersteunen van koppels tijdens
een fertiliteitsbehandeling.
• Casusbesprekingen

4 Lessen

Vooruitgang

Niet gestart
Pen
>